PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO POLITIKA

 

 

Prekių keitimas ir grąžinimas

 

1. Prekės, kurias vartotojas įsigijo internetu, grąžinamos Civilinio kodekso 6.228 (10) ir 6.228 (11) straipsniuose nustatyta tvarka.

2. Grąžindamas netinkamos kokybės prekę, vartotojas pardavėjui pateikia prekę, nurodo prekės trūkumą (-us) ir Civilinio kodekso 6.3641  straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais pasirinktinai pareikalauja prekę pataisyti (remontuoti) arba ją pakeisti. Vartotojas turi teisę reikalauti pardavėjo proporcingai sumažinti prekės kainą arba vienašališkai nutraukti vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį, jeigu tenkinama bent viena Civilinio kodekso 6.3641  straipsnio 4 dalyje nustatyta sąlyga.


Kokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas

 

Pirkėjas (fizinis asmuo) turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti internetu  sudarytos sutarties (grąžinti kokybišką prekę) per 14 dienų (CK 6.228 (10) str.), išskyrus šio straipsnio 2 d. numatytas išimtis. Sumokėti pinigai, įskaitant pirkėjo apmokėtas prekės pristatymo išlaidas,  pirkėjui grąžinami per 14 dienų nuo pirkėjo pranešimo apie sutarties atsisakymą dienos, tačiau Pardavėjas gali negrąžinti pinigų, kol negaus prekės arba jam bus pateiktas įrodymas, kad prekė išsiųsta.

Atkreipiame dėmesį, kad pirkėjo reikalavimas pakeisti arba grąžinti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės, daiktai nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš konkretaus pardavėjo.

 

Nekokybiškos prekės keitimas ir grąžinimas

 

Vartotojas, kuriam buvo parduota nekokybiška prekė, vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.364 (1) straipsniu, turi teisę pasirinkti reikalauti prekę pataisyti (remontuoti) arba reikalauti ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų. Pardavėjas turi teisę atsisakyti remontuoti ar pakeisti prekę, jeigu to neįmanoma padaryti arba jeigu dėl to pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant:

 

1) prekės vertę, jeigu prekė neturėtų trūkumų;

2) prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą;

3) tai, ar kitokio reikalavimo taikymas nesukeltų nepatogumų vartotojui.

 

Vartotojas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį, jeigu:

 

1) pardavėjas prekės nepataisė ar nepakeitė arba atsisakė tai padaryti;

2) prekės trūkumas atsirado, nors pardavėjas bandė remontuoti prekę;

3) prekės trūkumas yra esminis;

4) pardavėjas pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad jis per protingą terminą nesuremontuos ar nepakeis prekės arba tai sukels didelių nepatogumų vartotojui.

 

Vartotojas neturi teisės nutraukti sutartį, jeigu trūkumas yra nedidelis. Pareiga įrodyti, kad trūkumas yra nedidelis, tenka pardavėjui.

 

Negrąžinamos prekės

 

 

Perkant nuotoliniu būdu, negrąžinamų prekių sąrašą numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnis. Būdamos tinkamos kokybės ir įsigytos nuotoliniu būdu negrąžinamos greitai gendančios prekės, pagal individualų užsakymą ir išmatavimus pagamintos prekės, išpakuotos asmens higienos prekės ir kt.

Su visu negrąžinamų prekių sąrašu galima susipažinti šioje nuorodoje: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr

 

Daugiau informacijos apie prekių kokybę, garantiją, prekių keitimą ir grąžinimą rasite dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje: http://vvtat.lt/d.u.k./598

 

Prekių grąžinimo sąlygos

 

Grąžinant kokybiškas arba nekokybiškas prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

– grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje ir nepažeistoje pakuotėje;

– dėvimos prekės, pavyzdžiui, pirštinės ar prieskoniai gali būti grąžintos tik tuo atveju, jei nebuvo panaudotos;

– prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;

– prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Ši sąlyga netaikoma tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė;

– grąžinama prekė privalo turėti visą komplektaciją, kurią pirkėjas gavo įsigydamas pirkinį;

– grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą prekės grąžinimo dokumentą, kuris jums siunčiamas individualiai pateikiamas kartu su preke.

 

Prekės garantija

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.364 straipsniu, pardavėjas yra atsakingas vartotojui už bet kokią prekių (įskaitant skaitmeninių elementų turinčias prekes) kokybės reikalavimų neatitiktį prekės pristatymo momentu ir paaiškėjusią ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės pristatymo (garantija pagal įstatymą).

 

Pinigų grąžinimas

 

Prekiautojas turi jums grąžinti pinigus per 14 dienų nuo jūsų prašymo atšaukti užsakymą gavimo, tačiau tai gali padaryti vėliau, jei dar negavo grąžinamos prekės arba įrodymo, kad ją grąžinote.

Taip pat turi būti grąžinti visi pristatymo mokesčiai, kuriuos sumokėjote įsigydami pirkinį, tačiau prekiautojas gali iš jūsų nuskaičiuoti pristatymo mokesčius, jei buvo užsakytas nestandartinis (pvz., skubus) pristatymas.

Grąžinamų prekių siuntimo išlaidas prisiima pardavėjas.

 

Ginčų sprendimo tvarka

 

Pirkėjas turi teisę pasinaudoti neteismine skundų ir žalos atlyginimo tvarka, sprendžiant tarp pardavėjo ir vartotojo kilusius ginčus ( CK 6.2287str. 1 d. 16 p.). Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.

Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

Prašymus ar skundus dėl galimų vartotojų teisių pažeidimų pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/Iškilus papildomiems klausimams, prašome kreiptis telefonu +370 68610505 arba el. paštu: info@monadalt.com 

 

Pardavėjo kontaktinė informacija susisiekimui įvairiais klausimais:

www.bbqshop.lt elektroninė parduotuvė priklauso:

UAB „Monada LT“

Kaulautuvos g. 47 B, LT – 47196, Vilijampolė, Kaunas, Lietuva.

Tel. nr.: +370 686 10505

El. paštu: info@monadalt.com